پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :   

 

تعاوني عشايري هفت لنگ بختياري

تاريخ احداث پروژه : سال 86

محل احداث : شهركرد

 

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی