پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد سم:

 

شرکت گیاه

تاريخ احداث پروژه : سال 63

    محل احداث : گرمدره

 

شرکت کاوند سبز دشت- زرپاش شیمی

تاريخ احداث پروژه : سال 80

    محل احداث : اشتهارد

 

سم ساوه

تاريخ احداث پروژه : سال 68

    محل احداث : ساوه  

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی