پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

 

 

شركت ارس بازار

تاريخ احداث پروژه : سال 75

محل احداث : آمل

 

شركت مكمل سازي هشتگرد 

تاريخ احداث پروژه : سال 75

محل احداث : هشتگرد

 

شركت اصفهان مكمل 

تاريخ احداث پروژه : سال 77

محل احداث : اصفهان 

 

شركت دارو سازي وتاك

تاريخ احداث پروژه : سال 78

محل احداث : سيرجان

 

شركت به رشد 

تاريخ احداث پروژه : سال 78                       

    محل احداث : ساوه  

 

شركت داروسازي پارس رازي 

تاريخ احداث پروژه : سال 71

محل احداث : سمنان

 

شركت توحيد دانه كمره

تاريخ احداث پروژه : سال 86

محل احداث : خمين

 

شركت بهرود مكمل

تاريخ احداث پروژه : سال 83

محل احداث : اراك     

 

شركت رشد طيور زواره

تاريخ احداث پروژه : سال 82

محل احداث : اردستان   

 

شركت سرشار دانه

تاريخ احداث پروژه : سال 82

محل احداث : شهريار

 

شركت نور دانه  

تاريخ احداث پروژه : سال 75

محل احداث : ايذه

        

شركت بهاوند دارو

تاريخ احداث پروژه : سال 85

محل احداث : اشتهارد  

  

شركت داروئي دامي به آور

تاريخ احداث پروژه : سال 80

محل احداث : آذر شهر

 

شركت سروش رشد    

تاريخ احداث پروژه : سال 81

محل احداث : شهريار

 

شركت زرين رشد

تاريخ احداث پروژه : سال 84

محل احداث : قائم شهر 

 

شركت رشد دانه     

تاريخ احداث پروژه : سال 74

محل احداث : هشتگرد 

 

شركت دام بازار غرب

تاريخ احداث پروژه : سال 75

محل احداث : كرمانشاه

 

شركت پارس دامپزشك

تاريخ احداث پروژه : سال 70

محل احداث :تهران

 

شركت آمينه گستر

تاريخ احداث پروژه : سال 78

محل احداث :علمده

 

شركت بهپروران نامی نقش جهان

تاريخ احداث پروژه : سال 93

محل احداث :اصفهان                      

 

شركت نوید مرغ                    

تاريخ احداث پروژه : سال90

    محل احداث :رشت              

 

شركت آدان دانه کریمان کویر              

تاريخ احداث پروژه : سال91

    محل احداث :کرمان                       

 

آوای کاسپین شمال                    

تاريخ احداث پروژه : سال88

    محل احداث :رشت-صومعه سرا     

 

شركت آرتا نو فرآور پارت                    

تاريخ احداث پروژه : سال94               

    محل احداث :مشهد     

 

  شركت آرادچارتا                                          

تاريخ احداث پروژه : سال89               

    محل احداث :قم       

 

شرکت جرس

تاريخ احداث پروژه : سال 62               

    محل احداث :رودهن                  

 

شركت رشد طیور زواره 2                                         

تاريخ احداث پروژه : سال 94                

    محل احداث :اردستان                  

 

شركت کیمیا رشد سپاهان                                         

تاريخ احداث پروژه : سال 93                

    محل احداث :اصفهان   

 

شركت ماناطب بیستون                                         

تاريخ احداث پروژه : سال 93                

    محل احداث :کرمانشاه   

 

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی