پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

توليد خوراك و كنسانتره دام :

شركت كشت و دامداري فكا
تاريخ احداث پروژه : سال 80
محل احداث : اصفهان

 

شركت خوراك دام خوشه شفق
تاريخ احداث پروژه : سال 84
محل احداث : بشرويه

 

شركت خوراك گستران دام
تاريخ احداث پروژه : سال87
محل احداث : اروميه


شركت توان مهر
تاريخ احداث پروژه : سال 77
محل احداث : كرمان

 

شركت خوراك دام پرشيا
تاريخ احداث پروژه : سال 78
محل احداث : فسا


شركت تعاوني عشايري ايلام
تاريخ احداث پروژه : سال 86
محل احداث : ايلام

 

شركت خوراك دام نمونه اسلاميه
تاريخ احداث پروژه : سال 85
محل احداث : فردوس

 

شركت پروار بندان ورامين
تاريخ احداث پروژه : سال 84
محل احداث : ورامين

 

شركت خوراك دام رودسر
تاريخ احداث پروژه : سال 73
محل احداث : رودسر

شركت خوراك دام و طيور سرايان
تاريخ احداث پروژه : سال 78
محل احداث : سرايان

 

تعاوني عشايري هفت لنگ بختياري
تاريخ احداث پروژه : سال 86
محل احداث : شهركرد

 

شركت تعاوني گلدونه
تاريخ احداث پروژه : سال 82
محل احداث : بيرجند

 

شركت خوراك دام وطيور تقي زاده
تاريخ احداث پروژه : سال 65
محل احداث : مرد آباد


شركت گلدشت شيروان
تاريخ احداث پروژه : سال 81
محل احداث : شيروان

 

واحد شير وگوشت دكتر برجيان
تاريخ احداث پروژه : سال 87
محل احداث : اصفهان


شركت خوراك دام و طيور روانسر
تاريخ احداث پروژه : سال 73
محل احداث : روانسر

 

شركت تعاوني خوراك دام وحدت
تاريخ احداث پروژه : سال 71
محل احداث : گيلان

 

شركت پروار بندان گرمسار
تاريخ احداث پروژه : سال 82
محل احداث : گرمسار

 

شركت تعاوني 96 ايلام
تاريخ احداث پروژه : سال 75
محل احداث : ايلام


شركت تعاوني دامدانه ابركوه
تاريخ احداث پروژه : سال 80
محل احداث :ابركوه

 

كارخانه خوراك پيشگام
تاريخ احداث پروژه : سال 75
محل احداث : شهر آباد


شرکت شیر و دام بنیاد (رحمت آباد)
تاريخ احداث پروژه : سال 93
محل احداث : اصفهان


دامداری علینقیان
تاريخ احداث پروژه : سال 91
محل احداث : اصفهان


عشایری لرستان
تاريخ احداث پروژه : سال 83
محل احداث : خرم آباد

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی