پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد سم:

 

سم ساوه

تاريخ احداث پروژه : سال 68

    محل احداث : ساوه  

 

     

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی