پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

 

شركت اصفهان مكمل 

تاريخ احداث پروژه : سال 77

محل احداث : اصفهان 

 

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی