پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

 

شركت بهپروران نامی نقش جهان

تاريخ احداث پروژه : سال 93

محل احداث :اصفهان  

                    

     

 

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی