پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

 

شركت به رشد 

تاريخ احداث پروژه : سال 78                       

    محل احداث : ساوه  

 

     

 

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی