پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك ماهی:

شرکت تعاونی تولید خوراک آبزیان 1869 دره شهر

تاريخ احداث پروژه : سال 83

محل احداث : دره شهر  

 

     

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی