پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :                                                                                                                                                                                                                                                    

 

شركت تعاوني گلدونه

تاريخ احداث پروژه : سال 82

محل احداث : بيرجند

 

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی