پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك ماهی:

 

شرکت تعاونی 806 الشتر

تاريخ احداث پروژه : سال 83

    محل احداث : خرم آباد (الشتر)  

 

     

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی