پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

 

شركت توحيد دانه كمره

تاريخ احداث پروژه : سال 86

محل احداث : خمين

 

     

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی