پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :     

                                                                                                                                                                                                                                            

شركت خوراك دام خوشه شفق

تاريخ احداث پروژه : سال 84

محل احداث :  بشرويه

 

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی