پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :                                                                                                                                                                                                                                            

 

شركت خوراك دام رودسر

تاريخ احداث پروژه : سال 73

محل احداث : رودسر

 

    

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی