پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :                                                                                                                                                                                                                                                      

 

شركت خوراك دام و طيور روانسر 

تاريخ احداث پروژه : سال 73

محل احداث :روانسر 

 

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی