پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره مرغ:

                                             

شركت خوراك دان وحدت 

تاريخ احداث پروژه : سال 71

محل احداث : كرمان 

                                   

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی