پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

 

شركت داروئي دامي به آور

تاريخ احداث پروژه : سال 80

محل احداث : آذر شهر

 

     

 

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی