پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

  

شركت رشد دانه     

تاريخ احداث پروژه : سال 74

محل احداث : هشتگرد 

 

     

 

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی