پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

 

شركت زرين رشد

تاريخ احداث پروژه : سال 84

محل احداث : قائم شهر 

 

     

 

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی