پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

   

شركت مكمل سازي هشتگرد 

تاريخ احداث پروژه : سال 75

محل احداث : هشتگرد

 

     

 

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی