پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

 

شركت نوید مرغ                    

تاريخ احداث پروژه : سال95

محل احداث :رشت              

 

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی