پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :                                                                                                                                                                                                                                           

 

شركت پروار بندان گرمسار

تاريخ احداث پروژه : سال 82

محل احداث :گرمسار

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی