پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

 

شركت کیمیا رشد سپاهان                                         

تاريخ احداث پروژه : سال 93                

    محل احداث :اصفهان   

 

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی