پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :                                                                                                                                                                                                                                                

 

شركت گلدشت شيروان

تاريخ احداث پروژه : سال 81

محل احداث : شيروان

 

 

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی