پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك آبزیان:

 

شرکت تعاونی تولید خوراک آبزیان 1869 دره شهر

تاريخ احداث پروژه : سال 83

محل احداث : دره شهر  

 

شرکت تعاونی 3521 تولید خوراک آماده آبزیان نقشین

تاريخ احداث پروژه : سال 92

    محل احداث : سر پل ذهاب  

 

شرکت تعاونی 806 الشتر

تاريخ احداث پروژه : سال 83

    محل احداث : خرم آباد (الشتر)  

 

شرکت قزل آلای رنگین

تاريخ احداث پروژه : سال 94

    محل احداث : مازندران- کجور

 

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی