پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :                                                                                                                                                                                                                                                  

 

عشایری لرستان

تاريخ احداث پروژه : سال 83                                

محل احداث :خرم آباد

 

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی