پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره مرغ

 

مجتمع مرغداري خرم روستا

تاريخ احداث پروژه : سال 82

محل احداث : اهواز     

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی