پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :                                                                                                                                                                                                                                              

         

واحد شير وگوشت دكتر برجيان

تاريخ احداث پروژه : سال 87

محل احداث : اصفهان 

   

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی