پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره مرغ:

 

 واحد مجتمع مرغداري شهركرد

تاريخ احداث پروژه : سال 80

محل احداث : شهر كرد

 

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی