شرکت خوراک دام وطیور و کنسانتره شرکت پیشگام درسال 1375 که کلیه ماشین آلات آن توسط شرکت صنعتی پیشگام ساخته شده است. در زمینه تولیدخوراک دام وطیوروآبزیان و ساخت اجرتی(سفارشی) به شماره پروانه بهره برداری 11213/31 شماره پروانه بهداشتی 4013 درزمینه تولیدخوراک دام،طیوروآبزیان وکنسانتره درزمینی به مساحت 13875مترمربع وزیربنا 4430مترمربع وانبارمواد اولیه به مساحت 450مترمربع وانبارتولیدبه مساحت 450مترمربع و4عددسیلو هرکدام بمقدار750تن درمجموع3000تن درشهرک صنعتی صفادشت شروع به فعالیت نمود که ظرفیت سالیانه طبق پروانه بهره برداری شرکت خوراک دام 10.000تن وخوراک طیور10.000تن وکنسانتره دام وطیور7500تن میباشد.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی