پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :                                                                                                                                                                                                                                             

 

كارخانه خوراك  پيشگام

تاريخ احداث پروژه : سال 75

محل احداث :شهر آباد

 

.

     

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی