شرکت پیشگام|شرکت صنعتی پیشگام

شرکت تعاونی خوراک دام وحدت

پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :                                                                                                                                                                                                                                                   

 

شركت تعاوني خوراك دام وحدت  

تاريخ احداث پروژه : سال 71

محل احداث :گيلان