شرکت پیشگام|شرکت صنعتی پیشگام

شرکت تعاونی عشایری ایلام

پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :  

                                                                                                                                                                                                                                             

شركت تعاوني عشايري ايلام

تاريخ احداث پروژه : سال 86

محل احداث : ايلام