شرکت پیشگام|شرکت صنعتی پیشگام

شرکت خوراک دام پرشیا

پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :                                                                                                                                                                                                                                                 

 

شركت خوراك دام پرشيا 

تاريخ احداث پروژه : سال 78

محل احداث :  فسا