شرکت پیشگام|شرکت صنعتی پیشگام

شرکت خوراک دام نمونه اسلامیه

پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :                                                                                                                                                                                                                                             

      

شركت خوراك دام نمونه اسلاميه

تاريخ احداث پروژه : سال 85

محل احداث : فردوس