شرکت آردین آفرین سوشیانت

پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

 

شرکت آردین آفرین سوشیانت

تاريخ احداث پروژه : سال 99

محل احداث : قم

 

        

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی