شرکت آردین آفرین سوشیانت

پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

توليد کنسانتره و خوراک مرغ :

شرکت آردین آفرین سوشیانت

تاريخ احداث پروژه : سال 99

محل احداث : قم

        

          

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی