شرکت سروش رشد

پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

توليد مكمل و تك ويتامينه ها :

شرکت سروش رشد

تاريخ احداث پروژه : سال 99

محل احداث : شهر آباد

 

           

محصولات

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی