پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد سم:

 

شرکت گیاه

تاريخ احداث پروژه : سال 63

    محل احداث : گرمدره

 

     

عضویت در خبرنامه

  1. کارخانه
  2. دفتر مرکزی